Buffalo catering equipment logo

Buffalo Hot Cupboards Static (Plain Top)